دسته بندی

صنعت چینی

صنعت چینی


چینی نوعی ظرف شکستنی از گِل است که آن را به طرز مخصوصی سازند و درکوره می‌پزند. چینی سفالینه‌ای لطیف است که آن را نخست در چینمی‌ساختند، اما امروز در همه جا سازند و بدان نام چینی دهند. این ظروف گونه‌ای از ظروف سفالین هستند که منقش بوده و از خاکی مخصوص تهیه می‌شوند، و سپس بر آن لعاب می‌دهند.

سرامیک‌های چینی کارهای هنری از دوران سلسله‌های چین است که تا کنون توسعه یافته‌است. چین به طور گسترده‌ای دارای مواد مورد نیاز برای ساختسرامیک‌ها می‌باشد. نخستین گونه‌های آن در حدود ۱۱۰۰۰ سال پیش و در دورانپارینه‌سنگی ساخته شدند. طیف سرامیک‌های چینی از مصالح ساختمانی چونآجرها و کاشی‌ها، تا سفالینه‌هایی که در آتش یا کوره پخته می‌شوند تا کالاهای تصنعی پورسلینی که برای دربارها ساخته شده، را شامل می‌شود.

چینی طبق تعریف انجمن آزمون و مواد آمریکا به فراورده‌های سرامیکی زجاجی و سفید اعم از لعابدار و بدون لعاب که برای مصارف غیرفنی بکار می‌رود، گفته می‌شود.

محصولات مرتبط

loading...

لطفا منتظر بمانید...