مشاهده محصولات

تمام محصولاتی که ارائه خدمات شده اند

SIRIUS SOFT STARTER 3RW4056 تعمیر

SIEMENS

SIRIUS SOFTSTART
 • S6
 • 162 A
 • 90 KW/400 V
 • TEMP. OTOCZENIA 40 STOPNI 200-460 V AC
 • 230 V AC
 • PRZYL. SRUB.-SIRIUS SOFT STARTERS 3RW40


ادامه مطلـب

SP1201 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD

230VAC

MAX CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 5.2A (1.5HP)

HEAVY DUTY - 4.3A (1HP)

ادامه مطلـب

SP1202 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 230VAC
 • MAX CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 6.8A (2HP)
 • HEAVY DUTY - 5.8A (1.5HP)

Weight: 4.536 kgs

ادامه مطلـب

SP1203 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 230VAC
 • MAX CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 9.6A (3HP)
 • HEAVY DUTY - 7.5A (2HP)

ادامه مطلـب

SP1401 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 460VAC
 • MAX - CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 2.8A (1.5HP)
 • HEAVY DUTY - 2.1A (1HP)"

Weight: 3.629 kgs

ادامه مطلـب

SP1402 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

NT 3 SERVO MOTOR
 • 230VAC
 • METRIC MOUNTING FLANGE
 • 56 LB-IN CONT. TORQUE
 • 3000 RPM MAX SPEED
 • MS CONNECTORS
 • 24VDC BRAKE"

Weight: 3.629 kgs

ادامه مطلـب

SP1403 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 460VAC
 • MAX - CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 5.0A (3HP)
 • HEAVY DUTY - 4.2A (3HP)"

Weight: 3.629 kgs

ادامه مطلـب

SP1404 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIMOTOR FM SERVO MOTOR
 • 460VAC
 • 115MMFRAME
 • 109.7 LB-IN CONT. STALL TORQUE
 • 3000RPM MAX SPEED
 • CONNECTORIZED
 • INCREMENTAL ENCODER
 • 24VDC BRAKE"

Weight: 4.082 kgs

ادامه مطلـب

SP2201 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 230VAC
 • MAX CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 15.5A (5HP)
 • HEAVY DUTY - 12.6A (4HP)

Weight: 5.443 kgs

ادامه مطلـب

SP2202 UNIDRIVE تعمیر

CONTROL TECHNIQUES

UNIDRIVE SP WITHOUT KEYPAD
 • 230VAC
 • MAX CONT OUTPUT CURRENT (HP): NORMAL DUTY - 22A (7.5HP)
 • HEAVY DUTY - 17A (5HP)

Weight: 6.804 kgs

ادامه مطلـب
loading...

لطفا منتظر بمانید...